Vizyon

Vizyonumuz, ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, evrensel düzeyde eğitim veren yenilikçi bir akademik kurum olmaktır.

 

Misyon

Misyonumuz, eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler yetiştirmek, çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamaktır.

 

Temel Değerler

  İnsani, ahlaki, manevi değerlere bağlılık,

  Bilimsel ve akademik özgürlük,

  Adalet, hak ve hakkaniyete riayet,

Liyakat,

  Güvenirlilik,

  Üretkenlik,

  Paydaş memnuniyeti,

Katılımcılık,

 Çözüm odaklılık,

Şeffaflık,

 Toplum sorunlarına duyarlılık.